SUN SHINE SHINE

17-02-2008 - 09-03-2008SUN SHINE SHINE
(English below)

Juist in deze Hollandse grijze februarimaand speelt het verlangen naar zonnige zomerdagen op. Een aanzienlijk deel van de bevolking gaat gebukt onder een winterdepressie en (sub)tropische toevluchtsoorden, het spreekwoordelijke onbewoonde eiland, zijn een geliefd onderwerp van dagdromen.
Een uitstekend moment voor een tentoonstelling met kunstenaars die zijn gefascineerd door het verlangen naar licht en warmte, naar de zon, Sun Shine Shine.

Curator Tarja Szaraniec selecteerde een zevental kunstenaars voor de tentoonstelling:

Erica van Loon
Mo Saul
Maarten Gisbertz
Noa Giniger
Experimental Jetset
Magali Reus
Yvonne Lacet

De tentoonstelling ontwikkelt zich rond het idee dat licht en warmte van de zon een belangrijke rol spelen in het welzijn van de mens.
Terwijl de seizoenen steeds meer op elkaar gaan lijken, natter en grijzer worden
wordt het tegelijkertijd makkelijker om de donkere omgeving te ontvluchten. Waar Zuid-Oost Azië nog niet zo lang geleden een reisbestemming was om bij weg te dromen zijn verre, zonnige, bestemmingen inmiddels net zo toegankelijk als Zandvoort aan Zee vroeger.
Uit verlangen naar dat licht en die warmte reist de mens steeds verder en makkelijker, schaft zonnehemels aan en ontwaakt door middel van anti-winterdepressielampen. Ieder kent zo zijn eigen surrogaat van de zon.

Ook de selectie van de kunstenaars in Sun Shine Shine toont deze pluriformiteit.
Verschillende relaties worden aangegaan en kruisen elkaar.
Waar het ene werk een herinnering aan zomerse dagen oproept , doet een volgend werk onderzoek naar eenieders beeld van een onbewoond eiland als persoonlijk toevluchtsoord. Net wanneer je de locatie dreigt aan te geven van dat mentale eiland drijft er vanuit je ooghoek een schipbreukeling verveelt in de golven. De Stille Zuidzee of een golfslagbad?
Ondertussen speelt de muziek af, en zie je de zon in zee zakken.

'Sunlust' (= het verlangen naar de zon en een beter klimaat, algemeen omschreven als de zoektocht naar betere omstandigheden dan deze die voorhanden zijn op het thuisfront).Met dank aan:
Parachut artists
Link Collection Management
NewsgroupSun Shine Shine
Opening 17 februari 15.00
Open: Donderdag – Zondag, 14.00 – 17.00
Tot en met zondag 9 maart

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6
Haarlem
Tel. (023) 545 1583


Meer informatie:

Tarja Szaraniec
tarja@nieuwevide.nl

Martijn Lucas Smit
mls@nieuwevide.nl

_____________________________________________________

Sun Shine Shine
17-02-2008 - 09-03-2008
SUN SHINE SHINE
Especially in this grey Dutch February month the longing for sunny summer days plays up. A large part of the population suffers from winter depression; (sub-)tropical refuges are a beloved subject for daydreaming.
An excellent time for an exhibition with artists who are fascinated the desire for light and warmth, the sun, Sun Shine Shine.

Curator Tarja Szaraniec selected seven artist for the exposition:

Erica van Loon
Mo Saul
Maarten Gisbertz
Noa Giniger
Experimental Jetset
Magali Reus
Yvonne Lacet

The exhibit evolves round the idea that light and warmth have an important role in the wellbeing of human beings.
While the seasons are started to get more and more alike, wetter and greyer, it is becoming increasingly easy to elude these dark surroundings. Whereas South-East Asia used to be a destiny to dream away to not so long ago, it has become just as much within reach as Zandvoort aan Zee.
Out of longing for the light and it’s warmth people are travelling further and easier, are buying solariums, rise by the light of anti-winter depression wake-up-lights. Everyone has their own surrogate for the sun.

We see this pluriformity in the selection of artists as well.
Different relations connections are being affected and cross each other.
Where the one work may conjure up memories of summery days, another looks for the different images of a deserted islands as a personal refuge. Just as you nearly manage to locate that mental island, in the corner of your eye a bored castaway drifts into the waves. Is it the Pacific or a swimming pool? Meanwhile music is playing in the background and you see the sun sink into the ocean.

‘Sunlust’ (= the longing for the sun and a better climate, generally described as a search for better circumstances than those we have for grabs at home.)

With thanks to:
Parachut artists
Link Collection Management
Newsgroup

Sun Shine Shine
Opening 17th February 15.00
Open: Thursday – Sunday, 14.00 – 17.00
Till Sunday the 9th of March